Naše povlaky nabízejí následující kombinaci unikátních vlastností:

  • Nepřilnavost - povlaky mají výjimečně nízkou povrchovou energii v tuhém stavu a poskytují tak vynikající nepřilnavé povrchy. Velmi málo pevných látek přilne na povlaky a pokud ano, velice lehce se dají z povlaku odstranit.
  • Nízký koeficient tření – Fluoropolymery mají nejnižší koeficienty tření ze všech pevných materiálů, obecně v rozmezí od 0,05 do 0,2, v závislosti na zatížení, rychlosti posuvu a druhu použitého povlaku.
  • Nesmáčivost – povlaky jsou výjimečné hydrofobní a oleofobní. Čištění povrchu povlaku je tudíž jednodušší a snazší. V mnoha případech je povrch sebečistící. Odolnost vůči vysokým teplotám – povlaky jsou pozoruhodné v odolnosti vůči vysokým teplotám a ohni. Mají velmi vysoké body tání, meze tepelné degradace a teploty samovznícení. Jejich hořlavost, uvolňované teplo a dýmavost jsou velmi nízké. Fluorplasty zůstávají funkční při teplotách daleko za hranicí všech ostatních termoplastů nebo elastomerů. V závislosti na typu mohou pracovat nepřetržitě až do 290°C a krátkodobě až do 315°C.
  • Dielektrické vlastnosti – povlaky mají výborné dielektrické vlastnosti: nízkou relativní permitivitu, nízký ztrátový činitel, výjimečně vysoký měrný odpor. Převyšují většinu materiálů v odolnosti vůči elektrickému průrazu a elektrickému oblouku v širokém rozsahu pracovních podmínek. Díky speciální technologii mohou být naopak vyrobeny jako vodiče pro anti-statické povlaky.
  • Kryogenní vlastnosti – povlaky odolávají nejagresivnější organickým a anorganickým chemikáliím a rozpouštědlům v širokém rozsahu teplot. – povlaky zůstávají tuhé, stabilní a plně funkční až do kryogenních teplot (- 270°C) beze ztráty svých vlastností.
  • Chemická odolnost – povlaky odolávají nejagresivnější organickým a anorganickým chemikáliím a rozpouštědlům v širokém rozsahu teplot.
nahoru