Jsme rádi, že chcete využít naše služby. Vyplňte prosím potřebné informace k vaší poptávce a my vás budeme co nejdříve kontaktovat s nabídkou či dalšími informacemi.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se firma TECHNICOAT BAKEWARE s.r.o., stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vystavení cenové nabídky a možné vystavení objednávky a obchodní smlouvy.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@technicoat.cz nebo na sídlo naší společnosti: TECHNICOAT BAKEWARE s.r.o., Planá 87, 37001 České Budějovice, Česká republika.
Kontaktujte nás

Ozvěte se nám a naplánujeme schůzku

Zjistěte více o tom, jak vám můžeme pomoci vyrobit více kvalitního chleba a pečiva a zároveň pomoci redukovat neplánované náklady.