FAQ

Jaké jsou výhody povlakovaných plechů?

Spotřeba tuků pro pečení se sníží na minimum, a to Vám ušetří peníze a čas. Výrobní proces se stává jednodušším: snadné uvolnění hotového výrobku, jednoduché čištění a snadné pečení. Váš výrobní proces bude efektivnější a poskytne vyšší kvalitu hotového produktu. Další informace o našich výrobcích.

Jak se čistí povlakované plechy?

Při čištění používejte pouze neutrální čistící prostředky a měkké kartáče či tkaniny. Neměli byste používat ocelové kartáče, nože či agresivní čisticí prostředky.

Kolikrát lze povlakovat hluboce tažené formy?

V průměru mohou být hluboce tažené formy povlakovány 2-3 krát. Vše závisí na způsobu manipulace formami. Další informace o formách ve svazku.

Mohou se skládané formy znovu povlakovat?

Toto nedoporučujeme. Povrch pečení, který bude znovu povlakován, musí být dokonale čistý a hladký. Rohy skládaných forem budou mít i po pyrolýze a pískování zbytky pečení, proto při opětovném povlakování je dosaženo nejlepších výsledků pouze s hluboce taženými formami.

Další informace o našich formách ve svazku.

nahoru